Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det...

Landbruksvikarstilling ledig

LANDBRUKSVIKAR  SØKES Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA har ledig 100 % stilling som landbruksvikar  i Stjørdal.   Stillingen innebærer fjøsstell og annet forefallende arbeid for gårdbrukere i Stjørdal Kommune.  Men søker må regne med å jobbe i...

Avløser til ring søkes

AVLØSER SØKES Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA har ledig 100 % stilling i vikariat 1 år som avløser i en av våre avløser–ringer i Selbu.

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri...

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner...

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA avholdes på Fantasigården Hell  tirsdag 9. april kl. 12.00! Bevertning! Styret

Årets avløser

Emil Steinar Velve ble på Høstsamlinga for landbrukstjenestene i Norge kåret til årets avløser i Trøndelag 2018. Vi gratulerer! Emil Steinar står nr. 5 fra venstre.