Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Avløserkurs

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.Påmelding innen  25.11!

Svineinfluensa oppdaget på gris

Det er nå oppdaget over 20 tilfeller av svineinfluensa i grisebesetninger i Norge.Henstiller bønder og avløseresom arbeider i grisefjøs om å være ekstra forsiktig!

Kuklipping

Vi har en avløser som utfører kuklipping. Han heter Krzystof Krzystek og bor i Skjelstad-mark. men han kan utføre kuklipping i hele vårtområde. Han treffes på tlf. 98411527. Ellers kan vi ta i mot bestilling...

Forholdsregler mot smitte av svineinfluensa

Grisebønder og avløsere som arbeider i grisefjøs les teksten under «les saken».Det er viktig å være nøye i forhold til smittespredning i disse dager! Under «les saken»kan du lese hva jordbrukssjefog kommunelege uttaler omsaken!

Ny landbruksvikar

Tom Inge Bakken, 36 år er ansatt som ny landbruksvikar i Meråker og Stjørdal. Han begynte i jobben 22. juni.