Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Åpent fjøs

Mandag 25. januar holdt Selbu og Tydal Produsentlag sammen med leverandører og Tine Rådgivning og Medlemmer  åpent fjøs hos Setsaas Samdrift og hos Marit og Asle Garberg.  Fjøsa er ennå ikke tatt i bruk,...

Avløserkurs

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.Påmelding innen  25.11!

Svineinfluensa oppdaget på gris

Det er nå oppdaget over 20 tilfeller av svineinfluensa i grisebesetninger i Norge.Henstiller bønder og avløseresom arbeider i grisefjøs om å være ekstra forsiktig!

Kuklipping

Vi har en avløser som utfører kuklipping. Han heter Krzystof Krzystek og bor i Skjelstad-mark. men han kan utføre kuklipping i hele vårtområde. Han treffes på tlf. 98411527. Ellers kan vi ta i mot bestilling...

Forholdsregler mot smitte av svineinfluensa

Grisebønder og avløsere som arbeider i grisefjøs les teksten under «les saken».Det er viktig å være nøye i forhold til smittespredning i disse dager! Under «les saken»kan du lese hva jordbrukssjefog kommunelege uttaler omsaken!

Ny landbruksvikar

Tom Inge Bakken, 36 år er ansatt som ny landbruksvikar i Meråker og Stjørdal. Han begynte i jobben 22. juni.