Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Forebygging av muskelplager i avløseryrket

Vi har hatt tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Det skjedde 14.05.12. De fleste andre avløserlaga i fylket har også hatt lignende tilsyn. Arbeidstilsynet fokuserte spesielt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan føre til sykdom og...

Avløser i Meråker

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes i Meråker, men må regne med å arbeide i perioder på Stjørdal.

Ledig avløser 2

Sander Hammer Berget er ledig for sommerarbeid. Han er 15 1/2 år og bor på Skatval.Maling og forefallende arbeid.Telefon 45214236.

Avløserkurs våren 2012

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerte avløserkurs på Stjørdal 13. og 14. april (Skjelstadmark). Det var hele 21 motiverte ungdommer som var med på kurset. Ta kontakt hvis noen trenger deltidsavløser.  Noen av dem er faktisk godt i...

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under «les mer».

Helseforsikring for våre medlemmer.

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstjenester.Vi har meldt inn en del avløsere kollektivt. Det betyr at forsikringen kan tilbys Dere medlemmer.  Vi får...

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.Skjema under «les mer»Hvis dette blir gjort blir KSL-kontrollen enklere!