Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Ringavløser

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes på en ring i Selbu. Vi ønsker en avløser med relevant praksis innen melkeproduksjon og sau, men som også kan utføre annet arbeid...

Årsmøte 14. april 2011

Årsmøtet ble avholdt på Hegramo Kafe torsdag 14. april 2011. Du finner protokoll, regnskap og årsmelding under «les mer»

Landbruksvikar

Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker.  Les mer under «les saken» Søknadsfrist til 15....