Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ansatte

Annett Kerber, landbruksvikar i Selbu, tlf. 46837557

 

Emil Steinar Velve, ringavløser i Selbu, tlf. 91309568

 

Krzystof Krzystek, ringavløser i Stjørdal, tlf. 98411527

 

Håvard Bjørgum, landbruksvikar Stjørdal/Meråker, tlf. 97946182

 

Jomar Klefsås, ringavløser, tlf. 94846621

 

Rune Slind Grøtte, ringavløser Selbustrand, tlf. 94828219 (permisjon)

 

Synne Aas Farbu, avløser/landbruksvikar, tlf. 91823219

 

Bjørnar Forbord, landbruksvikar/avløser Stjørdal, tlf. 46951415

 

 

Øystein Forbord, ringavløser Stjørdal/ tlf. 97065280
Ansattes representant og verneombud.
E-postadresse: oystein@forbord.org 
 

 

Bjørn Hofsmo, daglig leder
Tlf. kontor 73 81 19 20
mobil 92 03 57 36/93086222