Annett Kerber, landbruksvikar i Selbu, tlf. 46837557
 Magne Welve, landbruksvikar Stjørdal, tlf. 91329216
 Joakim Ølstørn, landbruksvikar Stjørdal og Meråker
tlf. 98664127
Christina Moe, syke/ferieavløser i Selbu, tlf. 40730254
 

Peder Kjeldstad, ring Stjørdal, tlf. 98001804
 

Øystein Forbord, ring Stjørdal. tlf. 97065280
Ansattes representant og verneombud.
E-postadresse: oystein@forbord.org
 

Rune Slind Grøtte, ring Selbustrand, tlf. 94828219
 

Emil Steinar Velve, ring Selbu, tlf. 91309568
Vegard Aune, ringavløser i Selbu, tlf. 97958789

Krzystof Krzystek, ringavløser i Stjørdal, tlf. 98411527
 Bjørn Hofsmo, daglig leder tlf. kontor 73 81 19 20,
mobil arb. 92 03 57 36