Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Annett Kerber, landbruksvikar i Selbu, tlf. 46837557
Emil Steinar Velve, ring Selbu, tlf. 91309568
Krzystof Krzystek, ringavløser i Stjørdal, tlf. 98411527
Håvard Bjørgum, landbruksvikar Stjørdal/Meråker, tlf. 97946182
Jomar Klefsås, ringavløser, tlf. 94846621
Rune Slind Grøtte, ring Selbustrand, tlf. 94828219
Sander Lillemo, avløser, tlf.98485243
 

Øystein Forbord, ring Stjørdal. tlf. 97065280
Ansattes representant og verneombud.
E-postadresse: oystein@forbord.org
 

Bjørn Hofsmo, daglig leder tlf. kontor 73 81 19 20,
mobil 92 03 57 36/93086222