Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ny landbruksvikar og sykeavløser

Walter Karl Berndt er ansatt som landbruksvikar i Selbu fra 14. januar 2008.
Anett Kerber er ansatt som sykeavløser i Selbu fra samme dato.
Paret bor i Øverbygda.

Priser landbruksvikar 2008:
Leie av landbruksvikar under sykdom kr. 1.030,- pr. dag.
Leie av landbruksvikar under andre oppdrag/ferie og fritid kr. 1.250,- pr.dag.
Leie av landbruksvikar ferie/fritid på helg kr. 1.500,- pr.dag.
Prisene er ekskl. moms.