Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Arbeidstidsbestemmelser

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet (Klikk på saken)
Arbeidstilsynet varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk
Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og
skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot landbruket/skogbruket
i året som kommer.  Næringen er valgt ut fordi den over lang tid har vært den mest ulykkesbelastede næringen i Norge.
Siden 2013 har 30 personer omkommet på jobb i norsk landbruk og skogbruk.

Arbeidstilsynet vil i 2018 også rette seg mot avløserlag.  Avløserlag regnes som bemanningsforetak. Og etter å ha gjennomført noen
pilottilsyn i 2017 med avløserlagene, så ser de at det her er en del utfordringer knyttet til fordeling av ansvar mellom avløserlaget og
den enkelte bonden. Arbeidstilsynet fant i pilottilsynene brudd på blant annet reglene om arbeidstid, arbeidsavtaler og opplæring.

Onsdag 13. juni hadde vi tilsyn på kontoret av Arbeidstilsynet med en rådgiver derfra. Tilstede var verneombud fra oss og daglig leder.
Etter tilsynet måtte vi sende dem timelister og lønnsslipper for de med flest timer i april og mai i år.
Vi har fått en omfattende rapport fra dem der de påpeker brudd på en del bestemmelser.

Arbeidstid
En ansatt kan arbeide inntil 9 timer pr. dag og 40 timer pr. uke uten at det er krav på overtid.
I forhold til overtidsreglene kan en ansatt arbeide 10 timer overtid pr. uke, 25 timer pr. måned og 200 timer pr. år.
Vi bruker 40 % av ordinær lønn til overtidsbetaling.  Den ansatte må ha sammenhengende 11 timer hvile mellom hver arbeidsdag.
Derfor må arbeidstid skrives på timelista for hver dag/dato. Bruk merknadsrubrikken helt til høyre på timelista.

Hvis avløser arbeider delt dag må det eks. skrives slik: 7.00-12.00 og 16.00-18.30. Bruk gjerne hermetegn hvis det blir likedan nedover lista.
Ved hel dag 7,5 timer (Matpause 0,5 timer i tillegg): 7.00-15.00. Arbeidstaker kan heller ikke arbeide hver søndag i en måned. Annenhver søndag er lov.

Ber om at Dere på grunnlag av det som er skrever ovenfor fører opp arbeidstid. Husk også underskrift av avløser og gårdbruker.

Risikoanalyse
Det er også et krav om at vi skal ha risikoanalyser tilpasset vårt eget lag i forhold til de enkelte arbeidssituasjoner.

Har timelister på kontoret i 3 deler (Avløserlag hvit del-bonde gul del-avløser rød del)
For deltidsavløsere så er det en midlertidig arbeidsavtale på baksida av timelista.

Timeliste finner du under fanen «skjema»

Ha en god sommer!

 

Hilsen
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag
Bjørn Hofsmo