Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte 14. april 2011

Årsmøtet ble avholdt på Hegramo Kafe torsdag 14. april 2011. Du finner protokoll, regnskap og årsmelding under «les mer»

 Årsmelding «her»  
 Regnskap 2010 «her»
 Arsmøteinnkalling «her»
 Protokoll «her»

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUKSTJENESTER
MIDT-TRØNDELAG BA.  Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA avholder sitt årsmøte torsdag 14. april 2011 kl. 19.30 på Hegramo Kafe i Hegra. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av sekretær. 4. Valg av to representanter til å skrive under møteboka. 5. Styret si årsmelding. 6. Regnskap og revisjonsmelding. 7. Budsjett for kommende år til orientering. 8. Godtgjøring til tillitsvalgte. 9. Innkomne saker. 10. Valg:– valg av styreleder for 1 år.– valg av styremedlemmer for 2 år. valg av 3 vararepresentanter til styret for 1 år.– valg av nestleder.– valg av revisor.– valg av medlem og varamedlem til valgnemnd.   Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 6. april 2011,v/styrets leder Elisabeth Skjærvik,
7510 Skatval.                                              
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA.   Styret  Årsmelding 2010 og regnskap 2010 finner du på hjemmesida vår:www.landbrukstjenester-mt.no Hvis du ikke har tilgang på internett og vil ha årsmelding og regnskap på papirkontakt oss på tlf. 73811920 eller sms 92035736.