Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA ble avholdt tirsdag 23. april på Hegramo Kafe. Les protokoll under «les mer»

Les protokoll fra årsmøtet «her»

Årsmøteinnkalling se «her»

Årsregnskap 2012 se «her»

Årsmelding 2012 se «her»

Vedtekter se «her»

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ILANDBRUKSTJENESTER MIDT-TRØNDELAG SA.  Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA avholder sitt årsmøte tirsdag 23. april 2013 kl. 19.30 på Hegramo Kafe i Hegra. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.   2. Valg av møteleder og referent.    3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.   4. Styrets årsmelding.   5. Regnskap og revisjonsmelding.   6. Disponering av evt. årsoverskudd.   7. Informasjon om budsjett for kommende år.   8. Godtgjørelse til tillitsvalgte   9. Valga.       valg av styreleder for 1 år.b.       valg av styremedlemmer for 2 år.c.       valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år.d.       valg av nestledere.       valg av revisorf.        valg av medlem og varamedlem til valgkomite Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 16. april 2013,v/styrets leder Rune Stenmo, 7530 Meråker.                                               Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA.   Styret  Årsmelding 2012, regnskap 2012 og nye vedtekter finner du på hjemmesida vår:www.landbrukstjenester-mt.no Hvis du ikke har tilgang på internett og vil ha årsmelding og regnskap på papirkontakt oss på tlf. 73811920 eller sms 92035736 så sender vi i posten.