Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA

torsdag 17. mars kl. 12.00 på Hegramo –
Walberg Selskapsmat.

Årsregnskap (3)

Årsmelding 2021

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.
 4. Styrets årsmelding.
 5. Regnskap og revisjonsmelding.
 6. Disponering av evt. årsoverskudd.
 7. Informasjon om budsjett for kommende år.
 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte
 9. Valg
 10. valg av styreleder for 1 år.
 11. valg av styremedlemmer for 2 år.
 12. valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år.
 13. valg av nestleder
 14. valg av revisor
 15. valg av medlem og varamedlem til valgkomite

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 10. mars 2022,

v/styrets leder Rune Stenmo, 7530 Meråker.

                                       

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA.

 

 

Styret

 

 

 

Årsmelding 2021 og regnskap 2021 finner du på hjemmesida vår:

www.landbrukstjenester-mt.no

Det blir lagt ut etter hvert.