Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte

Årsmøtet som egentlig skulle vært arrangert tirsdag 17. mars,
avholdes digitalt via Teams torsdag 7. mai kl. 11.00. 
Årsak til utsettelsen er situasjonen vedr. koronaviruset.

Se årsmøtedokumenter ved å klikke på bildet eller saken!

Innkallingaarsmote17.03.20

Regnskap2019

Årsmelding2019