Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Årsmøte

Årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag ble avholdt tirsdag 13. april 2010 på Hegramo Kafe.  Regnskap 2009 og årsmelding finner du under «les saken».  Det nye styret finner du også der.

Det nye styret ble slik:

 

 Elisabeth Skjærvik, styreleder  Stjørdal  2 år i styret, 1 år som leder
 Rune Stenmo              Meråker  1 år igjen, 1 år som nestleder
 Sissel Berge               Selbu  2 år i styret
 Jan Hegre                   Stjørdal  1 år igjen
 Andre Lien                  Selbu  1 år igjen
 Frode Røe                  Meråker  2 år i styret
 Øystein Forbord, ansattes repr.            Velges for 1 år av de ansatte
 1. varamann Jo  Inge Hoem              Selbu  1 år
 2. varamann Magne Kvernmo         Meråker  1 år
 3. varamann Magne Dalsnes            Stjørdal   1 år

 

     Valgkomite:  

Jan Magnar Lien, 1 år, leder i valgkomiteen 
Sigmund Kulås, 2 år
Bjørn Aasvold, 3 år
Varamedlem:  Leif Magnar Storøien

 

Les vedtekter «her»

Les årsmeldinga for 2009 «her»

Se regnskap for 2009 «her» 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

LANDBRUKSTJENESTER MIDT-TRØNDELAG BA.

  

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA avholder sitt årsmøtetirsdag 13. april 2010 kl. 19.30 på Hegramo Kafe i Hegra. 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær.
4. Valg av to representanter til å skrive under møteboka.
5. Styret si årsmelding.
6. Regnskap og revisjonsmelding.
7. Budsjett for kommende år til orientering.
8. Godtgjøring til tillitsvalgte.
9. Innkomne saker + vedtektsendring.     
9.1. Varamenn velges i nummerert rekkefølge.
       Paragraf 7 og punkt 9 i vedtektene.
 

10. Valg:
– valg av styreleder for 1 år.– valg av styremedlemmer for 2 år.

Valg av 3 vararepresentanter til styret for 1 år.– valg av nestleder.– valg av revisor.– valg av medlem og varamedlem til valgnemnd.  
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  må være styret i hende senest 6. april 2010, v/styrets leder Elisabeth Skjærvik, 7510 Skatval.

                                              

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag BA.

  

                                  

                                                                Styret