Author: admin

Årsmøte

Årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA for 2020 avholdes på Kvithammer tirsdag 20. april kl. 11.00.  Hvis koronasituasjonen gjør det umulig å ha fysisk møte, så  avholdes møtet på Teams samme tidspunkt. Årsmelding og årsregnskap...

Elektroniske timelister-Webtemp

Fra i år vil vi ta i bruk en elektronisk programvare som gjør din hverdag litt lettere.  Det vil si at vi ganske snart kan komme i gang. Vi er i en prosess nå...

Årsmøte

Årsmøtet som egentlig skulle vært arrangert tirsdag 17. mars, avholdes digitalt via Teams torsdag 7. mai kl. 11.00.  Årsak til utsettelsen er situasjonen vedr. koronaviruset. Se årsmøtedokumenter ved å klikke på bildet eller saken!

Årsmøte

Medlemmer innkalles til årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag torsdag 30. mars. Sted: Hegramo Kafe. Tidspunkt: Kl. 11.00