Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Avløser i Meråker

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes i Meråker, men må regne med å arbeide i perioder på Stjørdal.

LANDBRUKSAVLØSER

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes i Meråker, men må regne med å arbeide i perioder på Stjørdal. Avløseren må regne med å være disponibel blant lagets medlemmer i Meråker for ferie/sykeavløsning og andre oppdrag. Vi ønsker oss en avløser med relevant praksis i melkeproduksjon og sauehold, men som også kan utføre annet forefallende arbeid. Det er 3 mnd. prøvetid. Spørsmål kan rettes til telefon 73811920.
E-mailadresse: landbrukstjenester@neanett.no 
Søknad sendes til Landbrukstjenester Midt-Trøndelag, Nestansringen 3, 7580 Selbu innen 15. november 2012.
Søknaden sendes helst på mail.
 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag