Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

LANDBRUKSAVLØSER


 


Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter 1 avløser i 100 % stilling.


Stillingen skal besettes i Stjørdal.


Avløseren må regne med å være disponibel blant lagets medlemmer
for ferie/sykeavløsning og andre oppdrag.
Det kan bli aktuelt å opprette flere stillinger.
Vi ønsker oss en avløser med relevant praksis,
 men som også kan utføre annet forefallende arbeid.

Det er 3 mnd. prøvetid.


Spørsmål kan rettes til telefon 73811920.


E-mailadresse: landbrukstjenester@neanett.no


Søknad sendes til Landbrukstjenester Midt-Trøndelag,


Neaporten, 7580 Selbu innen 10. oktober 08.


 


Landbrukstjenester Midt-Trøndelag