Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Avløsersituasjonen i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Vi arbeider hele tiden med å skaffe avløsere for ferieavløsning og sykeavløsning.  Men det tar tid å ansette folk
i og med at arbeidsmarkedet er stramt, samtidig som mange har 3 måneders oppsigelsestid.   Påmelding for ringer/fastavløsning i 2008 er nå utsendt på Stjørdal og i Meråker med innleveringsfrist 15. september. Mandag
1. oktober tok vi en gjennomgang på innsendt påmelding.  Vi mangler dessverre fortsatt en del uker på å fylle opp
noen stillinger. 
Så derfor ber vi flere i Meråker og på Stjørdal om å melde interesse for fast avløsning i 2008.
Vi vil etter hvert ordne med møter i hver ring slik at vi får satt opp avløserplan for neste år. Det er nok noen som
ikke har fått avløserhjelp når de har hatt behov for det.  Beklager det, men vi vil gjøre vårt beste framover for å
få skaffet nok avløsere.

Landbruksvikarordning
Selbu Kommune søkte etter ny landbruksvikar som skulle tiltre 1. september 2007.  Kommunen har nå avsluttet
prossessen med å ansette landbruksvikar fordi nyheten om at landbruksvikarene skal ansettes i avløserlaga fra
01.01.2008.  Vi vil nå tilstrebe å få ansatt en landbruksvikar fra 01.01.2008.  Landbruksvikaren vil da bli ansatt i
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag.  Vi har lagt ut annonse med svarfrist 15. oktober.

Nye avløsere
Siste helg i september var Annett Kerber og Walter Berndt i Selbu til intervju og samtaler i forbindelse med at de har søkt på 2 stillinger til oss.  De har grundig landbruksbakgrunn, og har de siste 4 år arbeidet i Steigen (Nordland).  De kan begynne hos oss 1. januar 2008 såfremt det ordner seg med bolig, så vær så snill og si i fra hvis Dere vet om et ledig hus eller leilighet til utleie.  Begge får arbeidssted Selbu i og med at det ikke er full oppdekning av avløserringene på Stjørdal
og Meråker.  Men de må regne med å få noen arbeidsperioder på Stjørdal ved behov. Walter Berndt og Annett Kerber 

Ny avløser i Selbu
Marthe Valle (kjent musiker) ble ansatt som ny ferie- og sykeavløser fra 3.09-31.12.07.  Hun har tidligere
arbeidet 2 somre på fellesseter og er nå godt igang med jobben i Selbu.


2.10.2007