Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Avløserkurs

Vi planlegger å arrangere
avløserkurs hvis nok påmelding.
16 timer teori og 16 timer praksis.  Oppstart senere i høst/vinter.  Påmelding innen  1. november. Påmelding til:
landbrukstjenester@neanett.no


NULL