Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Avløsertilskudd 2022

Til
Medlemmer!

Absolutt siste frist for innlevering av timelister for 2022 er innen torsdag 22. desember 2022.

Det betyr da at det var en utlønning 10. desember basert på timelister levert før 5. desember, og en utlønning ca. 28. desember basert på timer arbeidet i desember.
Arbeid utført i 2022 må tas med da, ellers blir de med på 2023. De siste åra er det gjort slik pga. A-ordningen, og kontantprinsippet i forhold til utlønning samme år som tjenesten er utført.  Samdrifter må dokumentere avløserutgifter med utlønning!

VIKTIG INFORMASJON ANG AVLØSERTILSKUDDET!

Som Dere vet er rutinene med beregning av avløsertilskudd ferie/fritid lagt om. Fra og med i 2017 er det dyretellinga 01.03 og 01.10.2022 som legges til grunn for tilskudd i 2022.  Det endelige beløpet dere er berettiget i avløsertilskudd, kom fram på søknaden da dere trykket på send.  Men vi har nettopp fått en fil fra NLT med max.refusjon på de fleste av dere medlemmer.  Se øverst til høyre på kontoutdrag. Max. refusjon for 2022 er kr. 96.580,-.
Siste frist for etterregistrering av avløserutgifter i produksjonstilskudd-søknaden er 10. januar 2023!

Hvis det ikke står max. refusjon så ta kontakt så kan vi hjelpe med å finne det ut, eller se på søknaden av prod.tilskudd pr. 01.10.2022.  NB!  For de som har gris så er nok max. tilskudd høyere da slaktegrisene ikke er tatt med ennå.


Beløp ubenyttet refusjon delt på 136 X 100 = Brutto lønn avløser

Dere finner max.refusjon i rammen oppe til høyre på siste faktura.
Ellers så finner du fakturaer og rapport inneværende år og for i fjor på portalen der dere godkjenner timelista i Webtemp.  Hvis dere ikke finner dokumenter der så må adm. opprette tilgang til disse dokumentene.

Utlønning i 2023
Innlevering av timelister blir innen 5. i hver måned som før.
Lønn utbetales da 10. i hver måned (annen dato ved helg og høytid).  Vi må rapportere på A-ordningen 5. i hver måned. Det blir da gjort påfølgende måned.

Webtemp (Elektroniske timelister)
Vi har i snart 3 år brukt en elektronisk programvare som gjør din og den ansattes hverdag litt lettere.   Programvaren heter Webtemp og er levert av Websystemer AS. Websystemer AS har utviklet programvaren for bemanningsutleie og rekruttering siden 1995 og den er brukt av NLT lag siden 2008, noe som gjør programvaren svært innkjørt og trygg for oss å velge.  Det anbefales derfor å bruke Webtemp til timelisteføring.  Det ble fra 01.01.22 fakturert via Webtemp. Men det vil fortsatt en stund framover være mulig å levere timelister manuelt.

Denne nye programvaren tillater ansatte å levere timelister elektronisk. Timer kan leveres enten via PC, nettbrett eller ved å sende en SMS.  Etter at ansatt har lagt inn arbeidstid, leverer den ansatte timelisten til behandling. Bonden vil da få et automatisk varsel om at den ansatte  har levert timelister som krever behandling. Hvis du ønsker at din avløser skal levere elektroniske timelister så varsle oss om det, eller be avløseren om å varsle oss.  Husk å lage ditt eget passord innen en uke etter at du har tatt i bruk Webtemp!

Annet:
Fra 01.07.2022 kom det krav om at alle ansatte med lønn fra første krone skal ha innbetaling av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).  Tidligere så var det OTP for de med over 20 % stilling. Dette har vi satt i gang og foretatt innrapportering på.  Fra 01.01.23 følger vi anbefalinger fra NLT og skifter fra DNB til Gjensidige på OTP.  Vi skifter også lønn og regnskapssystem til Duett fra 01.01.2023 pga. det gamle programmet opphører. 

Hvis ikke kontoret er åpent så er det postkasse utenfor hovedinngangen og ved trappeoppgangen. E-postadressa står også nedenfor.
Håper Dere tar kontakt hvis dere lurer på noe av det som er skrevet!

Ønsker Dere en riktig God Jul og Godt Nytt År!

E-postadresse: LTMT@N-LT.NO

Hjemmeside: www.landbrukstjenester-mt.no
Telefon: 73811920
Ved spørsmål om avløser ta kontakt!
Kontoret er åpent mandag-tirsdag-torsdag og fredag.

Med hilsen

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag
Bjørn Hofsmo

(daglig leder)