Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ukategorisert

Årsmøte

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA avholder sitt årsmøte Onsdag 8. mars kl. 12.00 på Kvithammer.

LES MER »

Info til ansatte

SISTE UTLØNNING FOR 2022: Absolutt siste frist for innlevering av timelister for 2022 er: Torsdag 22.  desember 2022(Det er tidsnok i løpet av dagen).

LES MER »

Webtemp-elektroniske timelister

          Vi anbefaler alle våre ansatte å bruke elektroniske timelister.  Ta kontakt med Avløserlaget så sender vi en innloggingslink til deg.  Medlemsreskontoen er fra 01.01.2022 flyttet til Webtemp. Les mer

LES MER »

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA torsdag 17. mars kl. 12.00 på Hegramo – Walberg Selskapsmat.

LES MER »

Årsmøte

Årsmøtet i Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA for 2020 avholdes på Kvithammer tirsdag 20. april kl. 11.00.  Hvis koronasituasjonen gjør det umulig å ha fysisk møte, så  avholdes møtet på Teams samme tidspunkt. Årsmelding og årsregnskap

LES MER »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MER »

Årsmøte

Årsmøtet som egentlig skulle vært arrangert tirsdag 17. mars, avholdes digitalt via Teams torsdag 7. mai kl. 11.00.  Årsak til utsettelsen er situasjonen vedr. koronaviruset. Se årsmøtedokumenter ved å klikke på bildet eller saken!

LES MER »