Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Velkommen

Ledig avløser 2

Sander Hammer Berget er ledig for sommerarbeid. Han er 15 1/2 år og bor på Skatval.Maling og forefallende arbeid.Telefon 45214236.

LES MER »

Avløserkurs våren 2012

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerte avløserkurs på Stjørdal 13. og 14. april (Skjelstadmark). Det var hele 21 motiverte ungdommer som var med på kurset. Ta kontakt hvis noen trenger deltidsavløser.  Noen av dem er faktisk godt i

LES MER »

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under «les mer».

LES MER »

Helseforsikring for våre medlemmer.

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstjenester.Vi har meldt inn en del avløsere kollektivt. Det betyr at forsikringen kan tilbys Dere medlemmer.  Vi får

LES MER »

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.Skjema under «les mer»Hvis dette blir gjort blir KSL-kontrollen enklere!

LES MER »

Sikkerhet og praktisk bruk av motorsag

Kurset er fulltegnet og starter nå i november,  2 lørdager. Kurset omfatter praktisk bruk av motorsag, sikkerhet og stell av motorsag.   Må være fyllt 16 år. Instruktør: Vidar Ingstadbjørg. Medarrangør: Selbu Skogkontor

LES MER »

Avløserkurs

Vi planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.16 timer teori og 16 timer praksis.  Oppstart senere i høst/vinter.  Påmelding innen  1. november. Påmelding til:landbrukstjenester@neanett.no

LES MER »