Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Her er en liste over ledige deltids/helgeavløsere. 
Ring direkte eller ring oss hvis du trenger avløser.

 Navn

 Kommune     

 Bosted

 Telefon

 Merknad

 
Harald Lyng
Stjørdal Skatval 91692521 20 år. Ønskerf jøsavløsning
ettermiddager i uka.
 
Michael Veie
Stjørdal Skatval 41465346 19 år. Har maskinførerbevis.
Ønsker avløserarbeid.
Trenger opplæring.
 
 
Magnus Vilhelmsen

Stjørdal

Stjørdal 99049441 Ledig for arbeid. 7 års praksis.
Landbruksskole. 23 år.
 
Odin Gjessing
Selbu Selbu 91795019 19 år. Har avløserkurs!
Aslak Gjessing  
Selbu

 

Selbu 93881181 18 år. har avløserkurs!
Anna Gjessing
Selbu Selbu 90728590 16 år. har avløserkurs!
 
Thomas Sandaune
Stjørdal Stjørdal 99572984 Ledig ettermiddager, helg.  Grisfjøs, vedarb,
siloarb, maling etc.  Ikke kufjøs.
 
John Olav Kiplesund
 
Stjørdal
 
Kvislabakken 93495521  17 år, går på Øya Landbr.skole.
Ønsker sommerjobb.
 

Thomas Fossum

Stjørdal

Skatval

92671730

18 år.  Oppvokst på gård.  Ønsker arbeid
bl.a. traktorkjøring ettermiddager og helg.  

 
Geir Anders Sandberg
Stjørdal Skatval 97137170 17 år

Tor Oddvar Norum

Stjørdal

Skatval

16 år. Helgeavløser og gårdsarbeid.
E-mail:
toris@ntebb.no

Erling Andre Kyllo

Stjørdal

Hegra

98054947

17 år.  Ønsker gårdsarbeid.
Erfaring som helgeavløser.
Traktorførerkort.

Ole Kristian Uglem Selbu Selbustrand 97624357  
Sommerarbeid gårdsarbeid. 2 års erfaring
som avløser i kufjøs.

Roy Kenneth Magnusson

Selbu

Øverbygda

91827095

Ønsker helgeavløsning. 
Flere års erfaring fra kufjøs.

Tommy Aftret

Selbu

Kulseth

95887487

16 år. Ønsker helgeavløsning. 
Sommerarbeid. Avløserkurs.