Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Dokumentert opplæring

Avløsere må dokumentere for mottatt opplærling på traktor, maskiner og redskap.

Skjema finner du her:

Dokumentert opplæring