Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.
Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.
Skjema under «les mer»
Hvis dette blir gjort blir KSL-
kontrollen enklere!

Skjema for dokumentert opplæring «her»

Les om forskriftene «her»