Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Elektroniske timelister-Webtemp

Fra i år vil vi ta i bruk en elektronisk programvare som gjør din hverdag litt lettere.  Det vil si at vi ganske snart kan komme i gang.
Vi er i en prosess nå der vi får hjelp av Norske Landbrukstjenester (NLT) til å overføre programvare.

Programvaren heter Webtemp og er levert av Websystemer AS. De har utviklet programvaren for bemanningsutleie og rekruttering siden 1995 og den er brukt av NLT lag siden 2008, noe som gjør programvaren svært innkjørt og trygg for oss å velge.  Det vil fortsatt en stund framover være mulig å levere timelister manuelt.
Denne nye programvaren tillater deg som ansatt å levere timelister elektronisk. Timer kan leveres enten via PC, nettbrett eller ved å sende en SMS.  Når lønnsperioden er over, mottar du en automatisk utsendt e-post fra Webtemp, der du blir påminnet om at du må levere timelister. Etter at du har lagt inn arbeidstid, leverer du timelisten til behandling. Bonden vil da få et automatisk varsel om at du har levert timelister som krever behandling. Dersom du ikke leverer timelister innen fristen, vil ikke bonden få noe varsel. Så husk på innleveringsfrister.

Du vil få din egen kandidatportal. I portalen kan du:

·         Legge inn elektroniske timelister

·         Se og akseptere oppdrag

·        Oppdatere CV

Du får tilgang til kandidatportalen ved å ta kontakt med oss. Vi sender deg da en e-post med brukernavn, passord og link til innlogging. Vær OBS på at passordet oppgitt i e-posten er gyldig i en uke. Husk derfor å endre til ditt eget passord.
Legg ved ditt telefonnummer.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg.

Hvis du er interessert i å lese mer om Webtemp så ligger det flere dokumenter her:

http://www.landbrukstenester.no/webtemp/

De fleste av dokumentene som ligger der er for administrasjonen og gårdbruker.

I og med at de elektroniske timelistene skal godkjennes av kunde (gårdbruker) så snakk med han/henne slik at de godtar og vet om bruk av Webtemp.

 

Med vennlig hilsen

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA

Bjørn Hofsmo

Daglig leder

Tlf. 73811920