Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Forebygging av muskelplager i avløseryrket

Vi har hatt tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Det skjedde 14.05.12. De fleste andre avløserlaga i fylket har også hatt lignende tilsyn. Arbeidstilsynet fokuserte spesielt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan føre til sykdom og uførhet.

 Brev til bonde «her»

Brev til avløser «her»

Kartleggingsskjema «her»

INFORMASJON OM TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET           

                                                                                                                                    
Selbu 16.10.2012 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag  har hatt tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Det skjedde 14.05.12. De fleste andre avløserlaga i fylket har også hatt lignende tilsyn. Arbeidstilsynet fokuserte spesielt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan føre til sykdom og uførhet. LMT, som andre avløserlag, er litt spesielle foretak i og med at det er 3 parter, bonde, avløser og LMT å forholde seg til. Det fører til at det er noe mer komplisert å dokumentere arbeidsforholda for våre  ansatte . Men arbeidstilsynet kommer med sine pålegg uavhengig av slike forhold og vi må etterkomme disseTILTAK VIDERE  For å etterkomme de pålegg vi har fått må vi bl.a. dokumentere at vi har gjennomført kartlegging av  risiko for muskel- og skjelettplager for våre ansatte.  Vi har tatt kontakt med Landbrukets HMS og de råder oss til å kartlegge en del av de gårdene våre faste ansatte arbeider på. Vi har derfor, sammen med  andre  avløserlag, utarbeidet et skjema som vi sender med avløserne ut på bruket.  Besvarelsene vi får inn vil bli lagt til grunn i vår dokumentasjon av kartlegging  av arbeidsmiljøet for våre ansatte. Besvarelsene vil bli anonymisert .Det er kun avløser som har ansvar for å fylle ut dette skjemaet. Men vi finner det riktig å informere dere om hva som foregår slik at dere skjønner hvorfor avløseren  ”springer rundt”  og krysser av på et skjema!Vi håper på fortsatt godt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet for våre ansatte! 

Med vennlig hilsen

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag 

Bjørn Hofsmo
Daglig leder