Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Forholdsregler mot smitte av svineinfluensa

Grisebønder og avløsere som arbeider i grisefjøs les teksten under «les saken».
Det er viktig å være nøye i forhold til smittespredning i disse dager! Under «les saken»
kan du lese hva jordbrukssjef
og kommunelege uttaler om
saken!


Svineinfluensa og grisehus

Av: Evald Storaas | 29. juli, 2009
Viser til info fra Norsvin som ble sendt ut herfra til alle avløserlag/landbrukstjenester fredag 24.07.09
Det er stor «ståhei» om dette i media for tiden. Samtidig som vi blir oppmodet om å ta forholdsregler, er det vel rett å si at vi også må ha litt is i magen. Likevel er det viktig at informasjonen fra Norsvin blir formidlet videre fra laga til bønder og avløsere som er i eller kan komme i kontakt med gris.

Brev utsendt fra Norsvin 22. juli 2009: 

Når det gjelder praktiske forholdsregler mot smitte

Forholdsregler mot smitte av influensavirus til gris  

Norge er, i tillegg til Island, det eneste landet hvor grisen ikke er smittet med influensavirus. Dette er en unik situasjon, og er dyrevelferdsmessig og produksjonsøkonomisk svært gunstig. En samlet norsk svinenæring har, sammen med Mattilsynet, ambisjon om å beholde denne statusen.

 

Det nye influensaviruset (pandemisk H1N1 (2009) influensavirus) skiller seg fra andre influensavirus ved at det har fem gensegmenter fra svineinfluensavirus, to gensegmenter fra humant influensavirus og ett gensegment fra fugleinfluensavirus. Det gjør at risikoen for at dette viruset skal smitte over fra folk til gris og etablere seg i svinepopulasjonen er større enn ved en tradisjonell influensaepidemi.

 

Det er vist at griser er blitt smittet fra folk med det nye influensaviruset, både i Canada og i Argentina. Folk skiller ut virus (og er smittefarlige) først og fremst når de er syke, og i en kort tid før de blir syke.

 

De rådene som er gitt fra Veterinærinstituttet, og som Norsvin følger er:

         Dersom du har feber, eller influensaliknende symptomer skal du ikke gå inn i grisehus.         Dersom noen i din nærmeste familie har hatt feber med influensaliknende symptomer de siste 5-7 dager skal du ikke inn i grisehus.  

Norsvin oppfordrer alle som arbeider innen svinesektoren til å følge disse rådene for å forsøke å holde den norske svinepopulasjonen fri for influensavirus.

 

Det er ventet at det vil foreligge en vaksine for folk på senhøsten. Norsvin vil da oppfordre alle som arbeider innen svineproduksjon og har kontakt med levende gris til å vaksinere seg.

 

På Norsvin sin hjemmeside, www.norsvin.no, vil det være oppdatert informasjon om denne saken.

    

Hamar, 22. juli 2009

      

Peer Ola Hofmo

Overveterinær, Norsvin

Rådene fra kommunelegen er greit å informere videre om (se kommunelegens svar nedenfor) til avløsere og gårdbrukere, utdrag: * Med alminnelig håndhygiene vil det være minimal risiko for avløser som kommer i fjøset noen timer (3 t) etter influensasyk bonde.
* God håndvask med såpe og vann er like bra som spritdesinfeksjon hvis det gjøres korrekt og nøye.
* 25% sykefravær blir uansett ei utfordring, og vi tar gjerne imot forslag på hvordan dette kan løses mht den daglige landbruksdrifta i kommunen. En form for naboberedskap mellom gårdbrukerne er notert.

Selbu Bondelag blir også orientert om dette.  Selbu kommune har mer generell info, søk temaet på www.selbu.kommune.no  med lenker videre for nærmere info med mulige oppdateringer.   Ser ellers at det er relevant info på hjemmesida til Landbrukstjenester vedr svineinfluensa i forhold til svineprodusentene.  Sender også en kopi av dette til kommunelegen,  hvis tilføyelser/presiseringer er nødvendig.  Det er uansett viktig at vi  har tenkt igjennom dette i beredskapsmessig sammenheng, og vi tar gjerne imot andre forslag (innen 10. september) på hvordan dette kan løses mht hvordan den daglige landbruksdrifta skal la seg gjennomføres i et tenkt tilfelle på 25 % sykefravær. Gunnar J Forbordjordbrukssjef Hei!Beklager sent svar på henvendelse. Har vært på ferie.  Svineinfluensa smitter ved kontaktsmitte og dråpesmitte. Dvs. at en hoster/nyser på noen (avstand < 1 m) eller får viruset på hendene og at viruset dernest finner veien til luftveiene for eksempel ved måltider. En regner med at viruset kan overleve på utstyr/dørhåndtak og lignende opp til 3 timer. Viruset smitter ikke ved luftsmitte, så utlufting av fjøs er ikke nødvendig. Smittevernantrekk/munnbind er bare nødvendig ved nærkontakt med smittet, for eksempel når helsepersonell skal ta prøver fra luftveiene og det er fare for hoste. Med allminnelig håndhygiene vil det være minimal risiko for avløser som kommer i fjøset noen timer etter influensasyk bonde.
God håndvask med såpe og vann er like bra som spritdesinfeksjon hvis det gjøres korrekt og nøye. Men spritdesinfeksjon kan være praktisk der servant er langt unna.Siste rapport fra Folkehelsa sier at første ladning vaksine kommer i slutten av september. Folk i risikogruppene blir prioritert; det vil si >65 år, hjerte/lungesyke, diabetikere, nedsatt immunforsvar mv. Dernest vil jeg tro at helsepersonell blir prioritert. Det er presisert at ”det er lite sannsynlig at det vil bli aktuelt å prioritere nøkkelpersonell som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner”. Ansatte avløsere blir nok ikke prioritert.Råd til bønder:       God håndhygiene.       Hoste i papirlommetørkle som kastes. Eller hoste i albuekroken.       Gå hjem ved influensasymptomer og hold deg hjemme til du er frisk, minst i 7 døgn.        Prøvetakning ikke viktig hvis du ikke tilhører risikogruppe/skal ha tablettbehandling.       Viktig å planlegge vikarordning ved sykdom. Det er anbefalt å planlegge for 25% sykefravær, men dette tallet vil slå ut svært forskjellig på arbeidsstedet. Er det bare èn ansatt blir det vel 0 eller 100%… Med vennlig hilsen Elin, smittevernlege.