Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Helgeavløser

Rollaug Korstad er ledig helgeavløser. Han blir nå 18 år
og har gått avløserkurs.
Telefon 92860396.

NULL