Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

HMS-kurs

Nytt HMS-kurs starter 24.03.  Bønder som ikke har tatt  kurset bør nå ta det.  Les mer ang. påmelding under «les saken» Les mer om Landbrukshelsen her: www.lhms.no


Kurs i Praktisk HMS-arbeid

Vi starter nytt kurs 24. mars på Stjørdal. Påmelding til meg på mob 91142052 elle e-post  

ola.fiskvik@lhms.no Prisen på kurset er 1850kr. Medlemmer i LHMS får 500 kr i rabatt.Det har nå kommet et svar fra arbeidstilsynet ang §3.5 i arbeidsmiljøloven. I korte trekk gjelder følgende: De som har ansatte på gården eller leier avløser gjennom avløserlag er underlagt kravet om at bonden skal ha opplæring i HMS-arbeid. Dvs. kurset Praktisk HMS-arbeid eller tilsvarende.Det er forhandlet fram ny avtale mellom Gjensidige og Bondelaget. Rabatten ang. HMS er hevet til 7%. For å oppnå denne rabatten må en være medlem av Landbrukets HMS-tjeneste, eller tilsvarende tjeneste. Ha tatt kurset Praktisk HMS-arbeid eller tilsvarende og ha et aktivt HMS-system på gården. For de fleste gårdbrukere vil nå denne rabatten dekke kostnaden med medlemskap i Landbrukets HMS-tjeneste. Vi ønsker nye medlemmer og kursdeltagere velkommen!!Vårt mål er:Færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen.Vi håper lokallagene kan formidle denne infoen til sine medlemmer. Vi starter nye kurs etter behov.

Ola Fiskvik

HMS-rådgiver landbrukLandbrukets HMS-tjenesteMob 911 42 052ola.fiskvik@lhms.nowww.lhms.no