Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Husrom

Er det noen som har husrom på Stjørdal til en mann fra Bosnia. Han snakker bra norsk.
Gjerne på Skatval. Han arbeider som avløser.
Tlf. 94739747. Eller ta kontakt med oss.

NULL