Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Info sykeavløsning

Til søkere om tilskudd til sykdomsavløsning. Les mer ved å klikke på saken!

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk

 

Etter planen vil rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning endres fra 15. august. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og foretak får også svaret med vedtak om tilskudd i Altinn.

Registrer søknad om tilskudd til sykdomsavløsning i Altinn fra 15. august
Hvis du planlegger å sende søknad om tilskudd i august er det lurt å vente med å sende søknaden til det elektroniske fagsystemet åpner 15. august.

Kortere behandlingstid
Det elektroniske systemet som har fått navnet Agros, vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene på konto.

Slik gjør du
– Gå til siden www.altinn.no på Internett
– Logg deg inn med MINID, BANKID e.l.
– Velg landbruksforetaket ditt som aktør
– Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
– Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser, stønader fra NAV osv
– Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker blir bygget inn i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke har tilgang til Internett
Du kan søke hjelp hos kommune, avløserlag eller andre med å fylle ut søknadsskjemaet. Det kan også gis tilgang til andre slik at de fyller ut skjemaet på vegne av deg.  Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk først med de som skal hjelpe deg (avløserlag eller andre) hvis det er aktuelt.

Avløserlaget kan hjelpe deg med søknaden hvis du gir oss tilgang til det i Altinn. Da er det selvsagt kun det dokumentet vi har tilgang til. Bare spør hvis du lurer på noe vedr. dette.

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til
Ingen skal bli fri for tilskudd fordi de søker på papirskjemaet etter overgangen til nytt system, men i løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Har du spørsmål?
Kontakt kommunen eller Fylkesmannens landbruksavdeling hvis du har spørsmål.

God sommer!

Tar ferie fra i dag og 3 uker. Men hvis det er noe du trenger hjelp til så send sms/ring 93086222.
Kan også sende E-post til: landbrukstjenester@neanett.no eller bjorn.hofsmo@neanett.no

 

 

Hilsen

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Tlf. 73811920