Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Info til ansatte

SISTE UTLØNNING FOR 2022:

Absolutt siste frist for innlevering av timelister for 2022 er:
Torsdag 22.  desember 2022(Det er tidsnok i løpet av dagen).

Timer arbeidet i desember 2022 må tas med innen da, ellers blir de med på 2023.
Det blir også utlønning ca. 10. januar for det som ikke er klart i 2022.

For å få med alle timer fram til 31.12.2021 så avtal med bonden slik at du kan føre dem inn og sende oss til utlønning (frist 22.12)

 Husk underskrift av manuelle timelister.

Hvis ikke kontoret er åpent så er det postkasse utenfor hovedinngangen og ved trappeoppgangen. E-postadressa står også nedenfor.

Timelister kan sendes eller leveres til adressa nedenfor.

Bare ring hvis Dere lurer på noe.

E-postadresse: LTMT@N-LT.NO

Hjemmeside: www.landbrukstjenester-mt.no

Telefon: 73811920

Postadresse: Nestansringen 3, 7580 Selbu

Utlønning i 2023
Innlevering av timelister blir innen 5. i hver måned som før. Gjelder også elektroniske timelister.
Lønn utbetales da 10. i hver måned (annen dato ved helg og høytid).  Vi må rapportere på A-ordningen 5. i hver måned. Det blir da gjort påfølgende måned.
Fint hvis Dere oppgir E-postadresse hvis vi ikke har den fra før!

Husk for øvrig korrekt føring av timelister, husk summering av timer/km og underskrift fra gårdbruker. Elektronske timelister ivaretar dette. På manuelle timelister (papir) skal det føres klokkeslett for hver dato med oppstart-tidspunkt og slutt-tidspunkt hver dag. Bruk merknadsfeltet til dette. Dette er et krav fra Arbeidstilsynet.  La gårdbruker beholde den gule delen av timelista som kopi.

Webtemp (Elektroniske timelister)
Vi har i 2020 tatt i bruk en elektronisk programvare som gjør din hverdag litt lettere.   Programvaren heter Webtemp og er levert av Websystemer AS. Websystemer AS har utviklet programvaren for bemanningsutleie og rekruttering siden 1995 og den er brukt av NLT lag siden 2008, noe som gjør programvaren svært innkjørt og trygg for oss å velge.  Det vil fortsatt en stund framover være mulig å levere timelister manuelt.

Denne nye programvaren tillater ansatte å levere timelister elektronisk. Timer kan leveres enten via PC, nettbrett eller ved å sende en SMS.  Etter at ansatt har lagt inn arbeidstid, leverer den ansatte timelisten til behandling. Bonden vil da få et automatisk varsel om at den ansatte  har levert timelister som krever behandling. Dersom den ansatte ikke leverer timelister innen fristen, vil ikke bonden få noe varsel.
Hvis du ønsker å levere elektroniske timelister så varsle oss om det.  Du må også informere bonden om at du ønsker å ta i bruk elektroniske timelister.

Når du har varslet oss om at du vil ta i bruk elektroniske timelister så får du en logglink, slik at du kan logge deg inn på en app.

NB! Lønnsperioden varer fra 01. til 30/31. hver måned.  Det er derfor viktig at du er sikker på at det ikke blir mer lønn den måneden før du sender timelista til godkjenning av gårdbruker.

Hvis du i samråd med gårdbruker skal ta med timer i Webtemp på slutten av desember 2022 så kan de tas med, selv om timelista blir sendt før.

Legger ved et skjema for dokumentert opplæring.  Det er viktig både for ansatt, kunde (bonde) og arbeidsgiver at dette blir ivaretatt.  Det er fint om du scanner inn skjemaet etter at det er utfyllt og sender til oss på mail.

Annet:
Fra 01.07.2022 kom det krav om at alle ansatte med lønn fra første krone skal ha innbetaling av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).  Dette gjelder alle ansatte fra 13 års alder.  Vi har  satt i gang og foretatt innrapportering på OTP for alle fra 01.07.2022. Tidligere så var det OTP for de med over 20 % stilling.  Fra 01.01.23 følger vi anbefalinger fra NLT og skifter fra DNB til Gjensidige på OTP.  Vi skifter også lønn og regnskapssystem til Duett fra 01.01.2023 pga. det gamle programmet opphører. 

 

Ha ei god Jul!

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag
Bjørn Hofsmo
(daglig leder)