Landbrukstjenester Midt-Trøndelag


Informasjonsskriv mai 2007


 


 


 


Vi i administrasjonen på Landbrukstjenestene har nå satt i gang jobben med å skaffe deltidsavløsere, i første omgang helgeavløsere. Da vi tidligere har prøvd å avertere etter deltidsavløsere uten å kunne spesifisere stillingsandel, lønn eller arbeidssted/område, har vi som resultat sittet igjen med få eller ingen søknader.


 


Hovedgruppen søkere vi ønsker å nå er ungdom, interessert i gårdsdrift, som kan tenke seg å jobbe ved siden av skolen eller annet. Slik som arbeidsmarkedet er i dag så er det ikke vanskelig for disse å skaffe seg annen jobb, vi må derfor prøve å gjøre oss så attraktive for dem at de velger oss fremfor andre. Bortsett fra lite konkrete opplysninger i stillingsannonser, så opplever vi også at de som har blitt ”ansatt” ofte går i månedsvis uten å få oppdrag. Slikt sprer seg blant ungdommen på samme måte som rykter om dårlige avløsere blant dere brukerer.


 


Vi vet også at mange av brukerne kvier seg for det å forplikte seg til å ta imot nye avløsere, blant annet fordi flere av avløserne som har blitt ansatt ikke har holdt mål. Siden vi IKKE er i stand til å skaffe avløsere I DET HELE TATT så lenge vi ikke har noe konkret jobb å tilby, så ser vi oss nødt til å begynne i denne enden; – Lage stilling/-er som kan være attraktiv for ungdom å søke på.


 


Målet med denne påmeldingen er få å satt opp ”ringer” hvor den ansatte jobber to eller tre helger sammenhengende og en helg fri gjennom hele året. Så samler vi 4 – 6 brukere om en avløser som deler arbeidshelgene mellom seg. Dette håper vi vil gjøre arbeidet mer forutsigbart og deretter gi de ansatte en mulighet til å planlegge sin fritid i stedet for å sitte og vente på telefon om arbeid i forkant av hver helg.


 


For å kunne konkurrere med andre arbeidsgivere må vi også kunne garantere at de vil sitte igjen med en lønn som er kompatibel med andre helgejobber. Dette håper vi å oppnå med at dere brukere hver helg må betale for minst 12 timer arbeid. Disse timene skal avløseren ha enten dere har hatt arbeidsoppgaver å fylle opp tiden med eller ikke. (Om avløser ikke er disponibel til å jobbe alle timene, det være seg på grunn av enkelttilfeller med private avtaler eller at h*n er fornøyd med bare fjøs så skal det IKKE betales for dem.) Vi gjør dette da helgeavløsere som regel får bare fjøsarbeid, noe som i løpet av lørdag og søndag bare garanterer dem 8 timer med arbeid. Til sammenligning kan en helg (= fredag kveld – søndag kveld)på bensinstasjon, eller kassa på en dagligvare gi mange flere timer (og dessuten både kvelds- og helgetillegg) og dermed mer lønn, selv om timelønnen i utgangspunktet ikke er høyere enn hos oss.


 


 


 


Vi håper at alle vurderer denne muligheten og at mange melder seg på.


 


 


Mvh


 


Bjørn og Heidi


Ønske om deltidsavløsingavløsing gjennom


Midt-Trøndelag Landbrukstjenester


 


 


 


 


Navn………………………………………Tlf………………………


 


Adresse……………………………………………………………….


 


 


 


Ønsker antall helger perioden august-des 2007:……………………


 


( Helg: fredag kveld/lørdag morgen – søndag kveld. Min. 12 timer. Om avløser IKKE kan jobbe dette antall timer, så gjelder som før: bare fjøsarbeid, men lønn for min. 2 timer pr. oppmøte/faktisk arbeidstid hvis denne er lenger)


 


 


 


 


Om denne løsningen fungerer, så kan jeg i 2008 tenke meg………………..helger med avløsning i løpet av året.


 


 


Ønske om antall helger for 2008 er IKKE bindene, men om vi får satt i gang et opplegg som fungerer, så er det greit å kunne forutsi litt hvordan det blir neste år også. Om dette blir noe vi får til å gjennomføre så vil det komme nytt skjema med bindene påmelding for 2008.


 


 


 


Håp er så mange som mulig melder seg slik at vi kan jobbe videre med å skaffe gode deltidsavløsere.


 


 


Mvh


 


 


Bjørn                             og                         Heidi


                ( Daglig leder)                                                          (Avd. Stjørdal)