Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Innlevering av timelister og A-ordningen

Les mer om A-ordningen og utlønning i 2016 her!

A-ordningen
Som selvstendig næringsdrivende har mange av våre medlemmer fått brev om A-ordningen fra NAV, Skatteetaten og SSB.
Som medlem hos oss, trenger du ikke tenke på dette når det gjelder lønnsføring. Gjør du derimot lønnsjobben selv,  må du forholde deg til det.
Vi innrapporterer hele tiden det som er nødvendig i forhold til offentlig myndighet, og på den måten de krever.
Så for deg som bruker oss, blir det ingen forandring.

Utlønning i 2015
Innlevering av timelister blir innen 5. i hver måned som før.
Lønn utbetales da 10. i hver måned (annen dato ved helg og høytid).  Vi må rapportere på A-ordningen 5. i hver måned. Det blir da gjort påfølgende måned.
Men siste innlevering av timelister for 2015 blir innen tirsdag 15. desember 2015.
Timer mellom 15. desember og 31. desember  2015 må tas med da. Ellers blir de med på 2016.

Annet:
Ved spørsmål om avløser ta kontakt.Kontoret er åpent mandag-tirsdag-torsdag og fredag. 

Med hilsen
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag
Bjørn Hofsmo (daglig leder)