Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

KLAUVSKJÆRING

Krzystof Krzystek utfører klauvpleie og kuklipping, tlf. 98411527.

Even Storslett utfører også klauvpleie, tlf. 97796662.