Krav om hold av storfe

Det vil komme krav om kompetanse for stell av storfe og hest.
Fristen er nå utsatt til
1. januar 2011!

 Les mer om saken «her»