Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Krav om hold av storfe

Det vil komme krav om kompetanse for stell av storfe og hest.
Fristen er nå utsatt til
1. januar 2011!

 Les mer om saken «her»