Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Kuklipping

Vi har en eminent kuklipper som tar på seg oppdrag med klipping av kyr. Han heter Krzysztof krzystek tlf. 98411527 eller ring oss på
73811920!

NULL