Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Kuklipping

Vi har en avløser som utfører kuklipping. Han heter Krzystof Krzystek og bor i Skjelstad-mark. men han kan utføre kuklipping i hele vårt
område. Han treffes på tlf. 98411527. Ellers kan vi ta i mot bestilling 73811920.

NULL