Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Landbruksvikar

Landbruksvikar

Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker. Se mer under «les mer»


LandbruksvikarLedig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker. Men må også regne med å arbeide på andre oppdrag, og innen hele vårt område. Søker må ha nødvendig erfaring og kompetanse! 
Tiltredelse snarest. Søknad med CV sendes: Landbrukstjenester Midt-Trøndelag, Neaporten, 7580 Selbu.
Eller til e-post: landbrukstjenester@neanett.no 
Søknadsfrist 30. juni 2011!