Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Landbruksvikar/avløser i Meråker

LANDBRUKSVIKAR/AVLØSER SØKES

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA har fortsatt ledig 100 % stilling som landbruksvikar/avløser i Meråker. 

Stillingen innebærer fjøsstell og annet forefallende arbeid for gårdbrukere i Meråker Kommune.  Men søker må regne med å jobbe perioder i Landbrukstjenester sitt område. Søker må ha traktorførerkort og beherske traktorkjøring.

Vi søker en som er allsidig og ansvarsbevisst med erfaring innen gårdsarbeid.

Søker må beherske muntlig norsk. Søker må også disponere egen bil.

Lønn etter tariff. Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger rettes til Landbrukstjenester på e-post eller telefon. Søknad sendes til Landbrukstjenester Midt-Trøndelag på mail.

E-post: landbrukstjenester@neanett.no

Tlf. 73811920

 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA

Nestansringen 3, 7580 Selbu