Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Landbruksvikar

Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker.  Les mer under
«les saken»
Søknadsfrist til 15. februar 2011!

Landbruksvikar

Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker.Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker. Men må også regne med å arbeide på andre oppdrag, og innen hele vårt område. Dvs. også Selbu. Søker må ha nødvendig erfaring og kompetanse! 
Tiltredelse snarest. Søknad med CV sendes:
Landbrukstjenester Midt-Trøndelag, Neaporten, 7580 Selbu.Eller til e-post: landbrukstjenester@neanett.no 
Søknadsfristen 15. februar 2011! 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag