Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ledig avløser 2

Sander Hammer Berget er ledig for sommerarbeid. Han er 15 1/2 år og bor på Skatval.
Maling og forefallende arbeid.
Telefon 45214236.

NULL