Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Prisliste 2013 Landbrukstjenester Midt-Trøndelag 

Leiekjøring såing korn med gjennlegg.

Prisene er veiledende! I tillegg kommer 25 % moms.
Priser med * foran er inkl. traktor og sjåfør

NB! Oppdragsgiver og oppdragstaker kan seg imellom avtale spesiell akkordpris eller eks. fast leiepris pr dag/uke. Maskinringen vil oppfordre oppdragstakere og oppdragsgivere til å ta hensyn til jordstrukturen ved valg av redskap og traktor.  

Oppdragsgiver er ansvarlig for at forholda ligg til rette for arbeidet som skal utføres. Hindringer som stein, kumlokk og lignende skal være fjerna eller tydelig merka. Prisene er nok øket en del siden sist det ble utgitt prisliste, men det er nok i takt med økende prisoppgang på diesel og lønnskostnader ellers. Men uansett så er det viktig når du regner ut pris på traktor-mann-redskap at du vurderer totalprisen som da kommer ut. Oppdraga formidla gjennom maskinringen skal være kvalitets arbeid. 

Minner om at prislista er veiledende

 

Pris på traktor, mann og en del maskiner er justert 12.04.2013!
Manuell arbeidskraft justert 10 kr. pr. time fra 2010.
Traktor 10 øre pr. time fra 2010.
Små justeringer på redskap!

Telefon Landbrukstjenester Midt-Trøndelag: 73811920
E-post: landbrukstjenester@neanett.no 

0 Traktor: kr 2,00 pr HK. din pr. time inklusiv drivstoff

En traktor på 100 Hk. koster kr. 200,- pr. time.                                         
En traktor på 90 Hk. koster kr. 180,- pr. time. 

10 % tillegg for tvillingdekk hvis det er en fordel for arbeidet, eller smale hjul til sprøyting. Traktorens ytelse og størrelse må stå i forhold til redskapen for at en skal kunne regnes full pris etter antall HK.  I mange tilfeller om traktoren er større kan det være greit å regne ut fra 100 Hk.

  

01 Fører

kr 190,- /t

Flytting
For flytting betales med timepris for fører, traktor en veg. Dette gjelder også da- og stk. priser.  Minstepris på fakturakr 200,- pr faktura                                                    

Solo leie
15% tillegg på timesatsene.

  • Min. kr 100,- /døgnMin. 10 da./døgn
  • Min. 1 time/døgn
  • Tilbakelevering straks i reingjort stand. 

1 Transport

Skuffer, svanser, ballegripertransportgaffel, tippegaffel, storsekkløfter 
kr 20,-/t 

Tilhenger 3 – 12 tonn 
kr 10,- /tonn lasteevne/t 

Bil tilhengar   
kr 50,- første time                                             
kr 25,- /t utover dette  

Dyretransport henger
kr 100,- første time
kr 25,- /t utover dette
Eller kr 250,- /påbegynt dag 

Korntransport med pressening
10 – 16 øre/kg 

Dumper 6 – 10 tonn
kr 12,- /tonn lasteevne/t
Dagleie 10 tonn Kr 600-700,- /døgn                             

Avlesservogn m/kastevalse
kr 70,- /t (liten)
kr 90,- /t (stor)
kr 15,- /t (nett)
kr  8,-  /t (tverrboggie) 

Frontlaster m/utstyr
kr 95,- /t

Kalkvogn – 4 tonn
kr 85,- /t 

Kalkvogn – 7 tonn
kr 145,- /t eller 60,- kr/tonn 

Spesialkalkvogn
Etter avtale 

Lastebil
Etter avtale

*Tømmervogn
kr 450,- /t

  

  

2 Dyrking – grøfting – steinsamling

  

*Mini graver opptil 1,5 tonn    kr 300,- /t
                        1,5 – 3,5 tonn     kr 350,- /t                    
                        3,5 – 5,5 tonn     kr 400,- /t                    
                        5,5 – 8,0 tonn     kr 450,- /t        

Andre gravemaskiner
Etter avtale 

*Steinrive 4 m
kr 500,- /t                     

Solo
kr 250,- /t

*Steinplukker (liten/stor stein)
kr 750,- /t

*Steinstrenglegger
kr 380,-/da. / kr 1100,- /t

3 Jordarbeiding

Teigplog 3 skjær
kr   60,- /t

*Vendeplog 3 skjær
kr 500,- /t

Pris uten fører og traktor
kr 110,-/t 

over 3 skjær
kr 100,- /skjær/t  

Vendeplog  Solo
kr   90,- /da. 

Integrert pakker
kr 10,- /skjær/t 

*Kverneland såplog 4 skjær
kr 1000,- /t           

Grubb 3 – 9 tind
kr 25,- /tinde/t 

Kultivator
kr 20,- /tinde/t 

Skålharv
kr 30,- /m.arbeidsbr./t 

Jordfreser
kr 50,- /m.arbeidsbr./t 

Fjørharv
kr 15,- /m.arbeidsbr./t 

Fjørharv m/slodd + 
kr 5,- /m.arbeidsbr./t 

Fjørharv m/etterharv +
kr 1,- /m.arbeidsbr./t 

Slodd
kr 20,- /m.arbeidsbr./t 

Tromle
kr 200,- for inntil 10 daa. + kr 8,- pr daa utover dette      

*Horisontalfres 2,5 m
kr 450,- /t

*Horisontalfres 3 m
kr 550,- /t

  

4 Gjødsling og såing

Gjødselspreder – blautgj.
kr 20,- /m³ lasteevne/t 

*Slangespreder og pumpe
kr 500,- /t + kr 8,- /m3

*Gjødseltransport
kr 20,- /m³ transport inntil 1 km (gjelder kun flytting av gjødsel)                                                       

*Tillegg for transport over 1 km
kr 3- /m³ og km    

Utkjøring med kanon
kr 2,- /m³

Gjødselnedfeller/slepeslanger
kr 50-100,- /t

Hønsegjødsel spredevogn
kr 60/80,- /t 

*Tørrgjødsel / tallespreier
kr 450 – 700,- /t

Gjødselpumpe (traktordrift)
kr 75,- /t 

*Gjødselmixar
kr 600 – 800,-/t  

Vakuumvogn
kr 25,- /m³ lasteevne/t 

Kunstgjødselspreiar
kr 50,- /t  

Innstilling av såmaskin
kr 100,- /gang                   

*Grasfrøsåmaskin
kr 22,- /da.  

*Kornsåmask.m/grasfrøap.
kr 35,- /da.  

*Kombimaskin
kr 50 – 60/da. 

Kombimaskin 2,5 m
kr 110,- /time 

Kombimaskin over 3,0 m
kr 120,- /time 

*Direktesåmaskin(Korn/gras)
kr 70 – 100,- /daa 

Ettfrø-såmaskin
kr 50,- /rad/t 

Pluggplantemaskin
kr 25,- /rad/t      

 

5 Plantevern   

*Traktorsprøyte 0-10 da.
kr 400,- minstepris + flytting                          

11 – 30 da
kr 28 /da                         

over 31 da
kr 25/da           

*Sprøyting av beite  6m bom
kr 500,- /t                     

*Mann med ryggsprøyte
kr 350,- / t

Ugrasharv
kr   50 ,-/m.arbeidsbr./t            

 

6 Grøftespyling  

*Grøftespyler
kr 500,- for første time                                         

*u/vanntank
kr 250,- /t utover første time

*m/vanntank
kr 300,- /t utover første time
kr 450,- /døgn v/solo)

7 Grashøsting og høyberging

Forhøster
kr 100,- /t

Slåmaskiner m/stengelknekkar
kr   60 ,-/m.arbeidsbr./t

Finsnittar
kr 200,- /t

Finsnittar slep
kr 300,- /t  

*Selvgående finsnitter
kr 1000 – 1400 ,- /t

*Selvlessende vogn
kr 600,- /t

Selvlessende vogn solo
kr 250,- /t

Rive – kombi 3 m
kr 75,- /t

*Sprederive 6 – 7 m
kr 500 – 550,- /t

*Samlerive 6 – 7 m
kr 500 – 600,- /t

*Høytrykkpressing (høy)
kr 5,- /balle/(18-20 kg)

*Rundballepresse med kutter
kr  55-65 pr. ball. evt. kr 800,- /t  + nett

*Rundballepresse og pakker i ett
Kr 1100,- inkl. nett og plast. Eller kr. 110-120 pr. ball. 

*Pakking  (6 lag)   Ø 120 – 130 cm
kr 50 – 60,- / stk  evt. kr 450,- /t  + plast 

Minirundballe presse og pakker
Etter avtale

*Beitepusser
400 – 500,- /t

 

8 Korn og halmberging  

*Skurtresking
kr 110,- /fot arbeidsbredde/t  dvs. kr. 1100,- pr. time med en 10 fot`s skurtreske.

*Skurtresking
dekarpris eller kr 120 -150,- /da.

*Skurtresking for krossing 
+ 10%

Korn krosser
kr 100,- / tonn/t 

Halmkuttar
kr 15/20,- /da. 

Rundballepressing halm  Ø 150 – 180
kr 55 – 65,- /stk       

Pakking 4 lag  Ø 120 – 150
kr 40 – 50,- /stk

Ø 150 – 180
kr 45 – 55,- /stk

*Halmkuttar for rundballe
kr 550,- /t  

 

9 Potet og rotvekstdyrking 

Potetsetjar – automat. 2 rad
kr 120,- /t 

Potetsetjar – gjødselutstyr
kr   10,- /t 

Potetopptakar – Superfaun
kr 200,-/t 

*Slepeopptakar 1 rads
kr 600 – 700,- /t

*Risknusar
kr 350 – 550,- /t

Rotvekstopptakar
kr 50,- /t

*Rotvekstopptakar – 2 rads/tank  
kr 550,- /t

Gulrotopptakar Asa-lift-standard
kr 200,- /t

Mini kr 150,- /t 

 

10 Vegskraping og snørydding 

Vegskrape
kr 40 – 80 ,- /t 

Snøfreser
kr 100 – 120,- /t 

Snøplog
kr   50 ,-/m.arbeidsbr./t 

Strøapparat sand
kr   100,- /t eks. strøsand

Snørydding / strøing med beredskap, samt kvelds / nattarbeid forutsetter egne priser etter avtale. 

 

11 Diverse 

Vedsag og kløyver
kr 30,- /t (kr 200,- /døgn) 

Vedmaskin
kr 100,- /t (kr 800,- /døgn) 

Fliskuttar
kr 70 – 100,- /t

Høytrykksvaskar
kr 25,- /t (kr 200,- /døgn) m/steam kr 50,- /t (kr 400,- /døgn) 

Jordfresar/radrensar (2 hjuls)
kr 50,- /t 

Kompressor m/hammar
kr 100,- /t

Boremaskin (Cobra)
kr 50,- /t 

Vacumpumpe for traktordrift
kr 25,- /t 

Lensepumpe for traktordrift
kr 25,- /t 

Straumaggregat for traktordrift
kr 60,- /t < 15 Kw./kr 80,- /t > 15 Kw. 

Vinsj, 1-tromla
kr   50,- /t

Vinsj, 2-tromla
kr   80,- /t

*Kant klipper
kr 500 – 600,- /t

*Hekksaks traktor
kr 500 – 600,- /t

Lift
kr 400 – 1200,- / døgn