Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Møkk-kjøring

Omrøring av skit mens avløseren/bonden arbeider i fjøset må ikke forekomme. Vi har fått signaler fra avløsere
som synes det er ubehagelig!
Det er farlig da gassen ikke merkes før det er for sent.

NULL