Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Norske Landbrukstjenester

NLT er en
medlemsorganisasjon
for
alle avløserlaga og landbrukstjenestene
over hele landet.  Medlemslaga
 
formidler og organiserer avløsertjenester til landbruket.  
http://www.landbrukstjenester.no/

NULL