Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ny landbruksvikar

Tom Inge Bakken, 36 år er ansatt som ny landbruksvikar
i Meråker og Stjørdal. 
Han begynte i jobben 22. juni.


NULL