Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Om oss

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag er en sammenslutning (fusjon)
mellom Meråker, Selbu og Stjørdal Avløserlag.  Stjørdal Avløserlag ble stiftet
allerede 14. desember 1982.

Hovedkontoret ligger i Selbu Kommune.Kontoradresse: Nestansringen 3, 7580 Selbu

Telefon: 73 81 19 20

Mobil:     92 03 57 36

E-mail: ltmt@n-lt.no

Banknr. 4285.05.02964

Org.nr: 971 384 425

Daglig leder: Bjørn Hofsmo

Kontoret i Selbu har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag