Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Om oss

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag driver sin virksomhet i Selbu, Stjørdal og Meråker.  Hovedkontoret ligger i Selbu. Vår hovedoppgave er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre andelseiere og andre kunder. Vi administrerer også andre former for samarbeidstiltak som bidrar til å styrke landbruket og være utviklende for lokalmiljøet. Laget skal yte tjenester av høy kvalitet, være tilgjengelig og drive kostnadseffektivt i all sin virksomhet.