Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ønsker arbeid

Malgorzata Krzystek ønsker seg arbeid fra 1. september 2011. Gjerne rengjøring eller
annet arbeid. Hun er forøvrig kona til vår eminente kuklipper
Krzysztof Ring tlf. 98411527.

NULL