Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Avløserkurs våren 2012

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerte avløserkurs på Stjørdal 13. og 14. april (Skjelstadmark). Det var hele 21 motiverte ungdommer som var med på kurset. Ta kontakt hvis noen trenger deltidsavløser.  Noen av dem er faktisk godt i...

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under “les mer”.

Helseforsikring for våre medlemmer.

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstjenester.Vi har meldt inn en del avløsere kollektivt. Det betyr at forsikringen kan tilbys Dere medlemmer.  Vi får...

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.Skjema under “les mer”Hvis dette blir gjort blir KSL-kontrollen enklere!

Sikkerhet og praktisk bruk av motorsag

Kurset er fulltegnet og starter nå i november,  2 lørdager. Kurset omfatter praktisk bruk av motorsag, sikkerhet og stell av motorsag.   Må være fyllt 16 år. Instruktør: Vidar Ingstadbjørg. Medarrangør: Selbu Skogkontor

Avløserkurs

Vi planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.16 timer teori og 16 timer praksis.  Oppstart senere i høst/vinter.  Påmelding innen  1. november. Påmelding til:landbrukstjenester@neanett.no

Kuklipping

Vi har en eminent kuklipper som tar på seg oppdrag med klipping av kyr. Han heter Krzysztof krzystek tlf. 98411527 eller ring oss på73811920!