Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Årets avløser

Annett Kerber fra Selbu ble kåret til årets avløser i Sør-Trøndelag for 2012. Utdelingenble foretatt under Norske Landbrukstjenester sin høst- samling på Rica Hell Hotell onsdag 14. november. Vi gratulerer Annett med utmerkelsen.

Forebygging av muskelplager i avløseryrket

Vi har hatt tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet. Det skjedde 14.05.12. De fleste andre avløserlaga i fylket har også hatt lignende tilsyn. Arbeidstilsynet fokuserte spesielt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan føre til sykdom og...

Avløser i Meråker

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker etter avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes i Meråker, men må regne med å arbeide i perioder på Stjørdal.

Ledig avløser 2

Sander Hammer Berget er ledig for sommerarbeid. Han er 15 1/2 år og bor på Skatval.Maling og forefallende arbeid.Telefon 45214236.

Avløserkurs våren 2012

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag arrangerte avløserkurs på Stjørdal 13. og 14. april (Skjelstadmark). Det var hele 21 motiverte ungdommer som var med på kurset. Ta kontakt hvis noen trenger deltidsavløser.  Noen av dem er faktisk godt i...

Årsmøte 12. april 2012

Årsmøtet blir holdt på Hegramo Kafe torsdag 12. april 2012.Vanlige årsmøtesaker. Vedtektsendring ifølge Samvirkeloven. Årsmelding, Regnskap 2011 og nye vedtekter under «les mer».